Rudá věž smrti

se nachází ve Vykmanově u Ostrova v okrese Karlovy Vary. V 50. letech 20. století budova sloužila jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře pro politické vězně Vykmanov II (krycí název „L“).

Sedmipatrová věž byla využívána jako místo konečné úpravy uranové rudy. Vězni byli nuceni, bez jakýchkoliv ochranných obleků, vyvážet rudu naloženou ve vozících do nejvyššího patra věže a přesypávat ji na obrovská síta, jimiž ruda padala až do přízemí. Dole pracovali další vězni, kteří pomocí dřevěných palic pěchovali rozmělněnou rudu do železných barelů, aby se celé zaplnily. Sudy byly zapečetěny a vlakem odeslány do SSSR.

Touto prací se zvedala obrovská mračna dusivého prachu, který nechránění vězni dýchali a polykali. Radioaktivní prach se jim ukládal také v oblečení, které nosili po celý svůj pobyt v táboře (jedině spodní prádlo se měnilo každé 3 týdny). Prachu bylo tolik, že jej vítr roznášel po celém táboře.

Následkem špatné stravy, těžké práce a vysoké radioaktivity většina z dělníků pracující ve Věži smrti zemřela. Kvůli množství úmrtí a také kvůli rudé barvě cihel, ze kterých je věž postavena, ji vězni začali přezdívat Rudá věž smrti.

V roce 2008 tyto pozemky získala Konfederace politických vězňů České republiky. Téhož roku byla Věž smrti prohlášena za národní kulturní památku. Od 6. července 2019 je zapsána jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

Konfederace usiluje o to, aby byla věž společně s dvěma přilehlými křídly (to je totiž jediné, co z tábora zbylo) otevřena veřejnosti a aby zde bylo vytvořeno Muzeum otrockých prací.

Podporují nás

Ing. Jan Horník, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., poslanec Parlamentu České republiky
RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel, Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
Ing. Michael Rund, ředitel, Muzeum Sokolov p. o. Karlovarského kraje
Město Ostrov
Ing. Bronislav Grulich, starosta města Jáchymov
Městská policie Ostrov
Platforma evropské paměti a svědomí
Ústav pro studium totalitních režimů
Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z. s.
Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z. s.
Spolek Političtí vězni.cz
Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s.
Post Bellum, o. p. s. - Paměť národa
Spolek pro vojenská pietní místa
Msgr. Václav Malý, pomocný biskup pražský
Zlata Hladíková, vdova po Radimu Hladíkovi, kytaristovi Blue Effect
Vladimír Merta, písničkář, publicista a spisovatel
Michal Prokop, zpěvák a skladatel
David Koller, zpěvák
Martin Mejstřík, studentský vůdce a bývalý senátor
Jan Ponorka Ponocný, skladatel a hudebník
Jindřich Štreit, fotograf

logo KV
Adresa

KPV ČR
Revoluční 28
110 00  Praha 1

Kontakty

mail: prohlidky@vez-smrti.cz
tel.: +420 224 230 608